หมวดหมู่: สังคมและเศรษฐกิจ

จะเป็นอย่างไรถ้าประเทศจีนกลายมาเป็นประเทศมหาอำนาจ

ประวัติศาสตร์จะต้องถูกเขียนขึ้นมาใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์แห […]

สังคมโรงงานเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้าง

การใช้ชีวิตในสังคมโรงงานนั้น ผมมีความคิดว่าการดำนงชีพใน […]