หมวดหมู่: ข่าวสังคมทั่วไป

เดือดกลางร้านเหล้าเจ้าของร้านยิงดับ2ศพ

สำหรับเหตุการณ์ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นร้านขายเครื่องดื่ม […]