ไหเก่าที่แก่ถึง 100 ปี ที่วัดช่องลมธรรมโชติ

วัดช่องลมเป็นวัดที่โบราณแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เจดีย์ไหโบราณอายุนับ 100 ปี

ก็นับเป็นสิ่งศักสิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพผู้สร้างวัดเดิมทีเป็นนายปาน นายสังข์แล้วก็กำนันตุ่ม (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้ร่วมกันสร้างวัดนี้โดยไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อปี พุทธศักราช ใด มีพระระเบียบธรรมแก้วเป็นผู้ครอบครองวัด ยุคนั้นวัดได้เสื่อมโทรมมาก นายพ่วง นางลัย ก็เลยได้รวมกับพระวินัยธรรมแก้วแล้วก็สัสดีอำเภอช่วยเหลือกันบูรณซ่อมแซมวัดให้ดียิ่งขึ้นต่อมาในยุคพระอธิการบ่ายเป็นเจ้าอาวาสได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตเลื่อมใสบูรณซ่อมแซมขึ้นใหม่

โดยสร้างโบสถ์ พระวิหาร ศาลาการเปรียญรวมทั้งกุฎิพระสงฆ์ตลอดจนพระปางขึ้นอย่างมั่นคงสืบมาจนกระทั่งทุกๆวันนี้ ผู้บูรณะวัดถัดมาเป็นพระครูใบฎีกาถนอมซึ่งได้จัดแจงซ่อมแซมกุฎิสงฆ์แล้วก็ศาลาการเปรียญที่เสื่อมโทรมลงได้ร่วมมือกับพสกนิกรผู้มีจิตศรัทธาในตำบลนี้สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นหนึ่งข้างหลังแต่ว่ายังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์พระครูใบฎีกาถนอมก็มรณภาพลง ถัดมาพระอธิการพวงได้ดำเนินงานก่อสร้างต่อกระทั่งเสร็จเป็นระเบียบรวมทั้งได้สร้างสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมอีกหนึ่งข้างหลัง

เป็นที่เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร จนกว่าถึงขณะที่พระครูสมุทรธีรคุณ (พิณ สุวณโณ ป.ธ.6) เป็นเจ้าอาวาสได้จัดการซื้อที่ดินเพิ่มเติมราวเก้าไร่เศษแล้วย้ายหมูกุฎิพระสงฆ์ทั้งผองมาสร้างในที่ดินที่ใหม่ตามที่มองเห็นในขณะนี้แล้วก็ทำงานบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญ ปรับลานวัด สร้างเขื่อนเซาะริมฝั่ง

เจดีย์ไห 100 ปี ถูกทำขึ้นในปีพุทธศักราช 2445 โดยหลวงพ่อบ่าย

มีความจำนงจะสร้างพระพุทธะฉายหรือทำหัยโดยบอกบุญเรี่ยรายจากราษฎรขอหายต่างๆเพื่อสร้างพระพุทธะฉายและก็ได้ทำก่อสร้างโดยใช้ธาตุรวมทั้งพระภิกษุในวัดโดยขอร้องให้จางวางสอนหรือหลวงประดิษฐ์เพราะเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างถัดมาครูถม เจริญผล ได้กระทำการสร้างรูปปั้นแพะไว้หน้าทำหนึ่งตัวมีชื่อว่า บู๊

เพื่อเป็นเครื่องหมายแทนองค์หลวงพ่อบ่ายซึ่งท่านกำเนิดปีแพะตราบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2484 กำเนิดสงครามโลกขึ้นพวกขโมยมิจฉาชีพได้ตัดศรีษะแพ้และถอดเอาตรีที่ปากยอดเจดีย์ไปเกือบจะหมดเพื่อหวังเอาทรัพย์สินก็เลยคงเหลืออยู่แต่ว่ายอดบนบนซึ่งปรากฏให้มองเห็นอยู่ในตอนนี้

ทำให้ในขณะนี้เป็นเรื่องที่มีประวัติและมีชื่อเสียงในเรื่องเหล่านี้เป็นอันมาก หากท่านใดที่มีความชื่นชอบหรือสงสัยว่าเจดีย์ไห 100 ปี นั้นมีความน่าเลื่อมใสอย่างไร ก็ให้เดินทางเพื่อไปค้นพบด้วยตนเอง ณะวัดวัดช่องลมธรรมโชติ ของเรา

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  next88 mobile