แชร์สถานที่เปิดบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า

แชร์สถานที่เปิดบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าในราคาถูกเพียงแค่ 2700 บาทก็ตรวจได้แล้ว

          อย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ดังนั้นสถานพยาบาลต่างๆจึงเปิดรับการตรวจว่าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าใครมีอาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้วเพื่อที่จะได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่สามารถรักษาเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีประชาชนหลายคนรวมถึงดาราบางคนได้ออกมาให้ข้อมูลว่าอัตราค่าบริการในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าของโรงพยาบาลนั้นค่อนข้างมีราคาสูงบางคนต้องจ่ายถึง 7,500 บาท

หรือบางคนก็จ่ายเป็นหมื่นกว่าบาทก็มีขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาลว่าจะมีคิดราคาเท่าไหร่บ้างโดยการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าให้กับคนไข้นี้จะเปิดให้บริการทุกโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าคนไข้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้วจะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางพื้นที่เท่านั้นที่จะสามารถรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเอาไปรักษาได้ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนจะไม่รับรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเลยจากตาค่าบริการในการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสโคโรนาที่สูงมาก

นี้เป็นผลให้ประชาชนบางคนที่มีฐานะยากจนถึงแม้จะพบว่าตนเองมีอาการเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่าก็ไม่เดินทางไปตรวจหาเชื้อโรคที่สถานพยาบาลต่างๆเนื่องจากว่าไม่มีเงินในการที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการไปตรวจหาเชื้อโรคดังนั้นในตอนนี้เราจะมีการแนะนำสถานที่ที่เปิดเพื่อที่ประชาชนจะสามารถไปทำการตรวจตอบได้ว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือไม่ซึ่งสถาบันแห่งนี้คิดค่าบริการในการตรวจแค่เพียง 2700 บาทเท่านั้นและถ้าหากพบว่าใครที่ติดเชื้อทางสถาบันก็จะมีการคืนเงิน 2700 บาทแล้วนำส่งตัวไปรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าให้ฟรี

ซึ่งระยะเวลาในการตรวจหาเชื้อนั้นใช้วิธีแค่เพียงเอาของเหลวจากช่องปากหรือจากช่องจมูกไปทำการตรวจสอบซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็ส่งเข้าห้องแลปและรอผลการตรวจสอบประมาณ 3 วันก็จะทราบผลโดยสถานที่ที่เปิดบริการนี้คือสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค

    จากที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องของสถานบริการที่เปิดตรวจหาไวรัสโคโรน่าให้กับผู้ป่วยในราคาที่ถูกนั้นทำให้รู้สึกได้ว่าประชาชนเริ่มมีที่พึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยให้เข้าไปทำการตรวจเชื้อและได้รับการรักษาซึ่งจะยังผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อน่าจะลดลงจากเดิมเพราะเนื่องจากปัจจุบันค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นค่อนข้างแพงจึงทำให้เข้าใจได้ว่าประชาชนบางคนที่ไม่มีรายได้เลยจึงไม่กล้าไปทำการตรวจที่โรงพยาบาลและทำให้เป็นพาหะในการเผยแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่าไปสู่คนอื่น

ดังนั้นหากมีสถานบริการที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนได้ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแต่ไม่มีเงินไปรักษาตัวก็จะมีสถานที่รักษาตัวฟรีซึ่งแน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องเดินทางไปรักษาตัวตามสถานที่แห่งนี้เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้บริการและนั่นเองก็จะเป็นการลดจำนวนผู้แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่านั่นเอง