สภาพแวดล้อมของประเทศจีนที่กำลังมีสัตว์สูญพันธุ์

สำหรับต่างประเทศที่กำลังจะมีสัตว์สูญพันธุ์ที่มีอายุมานานกว่า100ปีและที่หน้าตกใจไปกว่านั้นคือสภาพแวดล้อมทางสัคมของประเทศจีนนั้นกกำลังเริ่มที่จะมีสัตว์ที่ไกล็จะสูญพันธุ์แล้วรวมไปถึงสัตว์ตัวอื่นๆอีกด้วยนอกจากนี้แม่น้ำที่กำลังจะมีสัตว์ที่กำลังไกล้จะสูญพันธุ์ยังเป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่ติดอันดับ3ของโลกอีกด้วยและเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นอย่างไรมีดังนี้

Reeves shad หรือ ว่าปลาโคก  

ปลาโคกนั้นได้รับการยกย้อยให้เป็นหนึ่งในสามเป็นปลาน้ำจืดที่อร่อยที่สุดได้ถูกประกาสสูญพันธุ์เมื่อในปี2015ในขณะที่ปลาChinese Sturgeon และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ หรือโลมาหัวบาตรไร้ครีบหลัง เป็นโลมาที่ว่ากันว่ามีรอยยิ้มที่น่ารักและยังเป็นที่รักของคนประเทศจีนพวกมันก็ยังได้รับกาสประกาสว่าอยู่ในความเสี้ยงที่มันจะสูญพันธุ์นอกจากนี้มันก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกที่กำลังไกล้จะสูญพันธุ์เช่น Chinese ALLigator จระเข้ของจีน ตระภาพยักษ์แยงซี Yangtze Giant Softshell Turtle ตัวนี้เป็นต้น มาพูดถึงแม่น้ําแยงซีเกียง แม่น้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสำคัญ

เรียกได้ว่าเป็นหลอดเลือดสำคัญของจีนมันมีความยาวประมาณ6,300กิโลเมตรบอกได้เลยว่ามันยาวกว่าประเทศไทยเสียอีกและมันก็มีความยาวเป็นอันดับหนึ่งในจีนในเอเชียและเป็นอันสามของแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกลองจากแม่น้ำนายทวีปแอฟริกาและแม่น้ำแอมะซอนทวีปอเมริกาใต้ว่ากันว่าแยงซีเกียงกิยพื้นที่กว่า1,800,000ตารางกิโลเมตรหรือหนึ่งในห้าของพื้นที่ในประเทศจีนทั้งหมด

ถ้าเมื่อได้เทียบกับประเทศไทยแล้วแม่น้ำแยงซีเกียงมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทย3.6เท่าประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ประมาณ5แสนตารางกิโลเมตรเท่านั้นพูดง่ายๆว่าแม่น้ำแยงซีเกียงใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะแม่น้ำแยงซีเกียงถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจีนไม่ใช่เพราะว่ามันยาวใหญ่อย่างเดียวแต่มันเป็นเพราะว่ามันไหลผ่านพื้นที่สำคัญถึง11พื้นที่ซึ่งพื้นที่ทั้ง11แห่งนี้ที่แม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านเขาจะถูกเรียกว่าเขตเกษตรเศรษฐกิจแม่น้าแยงซีหรือว่า YREBซึ่งเป็นที่อยู่และหล่อเลี้ยงประชากรราวๆประมาณ595ล้านคน

ถ้าเทียบกับประเทศแม่น้ำเกษตรเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีเกียงจะมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสามของโลกเป็นรองจีนที่มีอยู่1386ล้านคนและ อินเดียที่มีประชากร1339ล้านคนคือบอกได้เลยว่าถ้านับตรงนี้ถือได้ว่าเป็นประเทศใหญ่ๆได้เลยนอกจากนี้แยงซีเกียงยังเป็นที่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิตในน้ำกว่า400สายพันธุ์และก็พืชอีกหลากหลายสายพันธุ์เรียกได้ว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเอง

และก็มีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในอดีตปี2017แม่น้ำแยงซีสร้างรายได้5.3ล้านดอลล่าร์สหรัฐถ้าเทียบกับเศรษฐกิจนั้นเศรษฐกิจนี่ถือได้ว่าเป็นอันดับ3ของโลกเป็นรองจากสหรัฐและจีน