วัฒนธรรมและประเพณีเกาหลีใต้

วัฒนธรรมและประเพณีเกาหลีใต้ เกาหลีเป็นคาบสมุทรขนาดเล็กที่อยู่ระหว่างจีนและญี่ปุ่น ผลจากชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 2488

เกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสองรัฐอธิปไตยที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่างกัน: สาธารณรัฐเกาหลีทางทิศใต้ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีทางทิศเหนือ เป็นการยุติการปกครองเกาหลี 35 ปีของญี่ปุ่น ภาษา ฮันกึลเป็นชื่ออักษรเกาหลี แม้ว่าการสะกด ตัวอักษร และคำศัพท์จะแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างทั้งสองประเทศ

แต่ภาษาเกาหลีเป็นภาษาทางการของทั้งเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ นักภาษาศาสตร์เชื่อว่าภาษาเกาหลีเป็นสมาชิกของตระกูลภาษาอัลตาอิก ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตอนเหนือ

มีห้าภาษาหลักในเกาหลีใต้และหนึ่งภาษาในเกาหลีเหนือ แม้ภาษาถิ่นจะต่างกัน แต่ผู้พูดจากพื้นที่ต่างๆ ก็สามารถเข้าใจกันได้ ตัวอักษรภาษาเกาหลีนั้นง่ายต่อการเรียนรู้และประเทศเกาหลีก็มีอัตราการรู้หนังสือที่สูงที่สุดในโลก วัฒนธรรม แม้จะมีความไม่สงบทางการเมืองที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งภูมิภาค

แต่ทั้งสองประเทศนี้ยังคงมีวัฒนธรรมและค่านิยมดั้งเดิมที่เหมือนกัน เกาหลีถูกแบ่งตามเขตแดน แต่ยังคงรวมเป็นหนึ่งด้วยวัฒนธรรม เกาหลีได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น อิทธิพลนี้สามารถเห็นได้จากลัทธิขงจื๊อ ซึ่งสร้างประเพณีมากมายที่สามารถเห็นได้ในเกาหลีสมัยใหม่ในปัจจุบัน ประเพณีเหล่านี้รวมถึงหลักจรรยาบรรณในชีวิตทางสังคมและการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสและครอบครัว

ชาวเกาหลียังเชื่อในความจริงใจและความภักดีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติบางประการในขณะที่พบปะ รับประทานอาหาร สวดมนต์ หรือแม้แต่เฉลิมฉลอง ในเวลาที่หลายๆ วัฒนธรรมจะจับมือกัน

คนเกาหลีก็โค้งคำนับ พวกเขาโค้งคำนับเพื่อแสดงความขอบคุณและความเคารพต่อบุคคลที่พวกเขากำลังพบ โครงสร้างครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคมเกาหลี และพ่อเป็นผู้นำของครอบครัว พวกเขายังเชื่อในโครงสร้างแบบลำดับชั้น และลูกๆ จะช่วยพ่อแม่และต้องเชื่อฟังพวกเขาและแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส

เนื่องจากคำสอนของขงจื๊อมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตชาวเกาหลี พวกเขาจึงเชื่อในหน้าที่    แทงหวย   ความภักดี เกียรติยศ และความจริงใจ นั่นเป็นเหตุผลที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่กับพ่อแม่หลังจากที่พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องดูแลพ่อแม่

ศาสนา ลัทธิขงจื๊อ ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลัก ศาสนาพุทธเป็นศาสนาในเกาหลีที่มีผู้นับถือมากที่สุด และคำสอนของศาสนาพุทธมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และศิลปะของชาวเกาหลี Yungdrung เป็นสัญลักษณ์หลักของศาสนาพุทธในเกาหลีและสามารถพบได้ในวัดและศาสนสถานทุกแห่งในเกาหลี

การแบ่งเกาหลียังทำให้เกิดความแตกต่างในชีวิตทางศาสนาในทั้งสองประเทศเนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองที่แตกต่างกัน เกาหลีใต้มีศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธเพิ่มขึ้น ในขณะที่เกาหลีเหนือถือเป็นรัฐฆราวาส งานเฉลิมฉลอง เทศกาลมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของชาวเกาหลี เทศกาลของเกาหลีเต็มไปด้วยชีวิตชีวา สีสัน และความสุข และมีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี การเฉลิมฉลองและเทศกาลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวและครอบครัว

สังคมเกาหลีขึ้นอยู่กับการทำฟาร์ม การเฉลิมฉลองส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเพื่ออธิษฐานให้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี เหตุการณ์เหล่านี้ค่อยๆ กลายมาเป็นงานเฉลิมฉลองและเทศกาลยอดนิยมที่จัดขึ้นเป็นประจำในเกาหลี เช่น การเฉลิมฉลอง Hanshi (เทศกาลอาหารเย็น) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลทำฟาร์ม Hanshi มีการเฉลิมฉลอง 105 วันหลังจาก Dongji (เหมายันฤดูหนาว)