ปลัดกระทรวงศึกษาเอาจริงกับครูที่คุกคามเด็กนักเรียน

สำหรับวันนี้เรามาดูท่าทีของปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นผู้ที่ได้ดูและนิยมการศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่านักเรียนและนักศึกษาได้มีสิทธิที่จะแสดงออกเป็นสิทธิทำได้ไม่ผิดครูคนไหนที่ได้ลงโทษเด็กนักเรียนเกินไปกว่าเหตุอาจจะถูกลดขั้นเงินเดือนหรือถูกตัดเงินเดือนปลัดกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าการแสดงออกของนักเรียนและนักศึกษาเป็นสิทธิที่สามารถทำได้

ส่วนในกรณีที่ได้ลงโทษเด็กเกินกำหนดในระเบียบของกระทรวงนั้นถือเป็นความผิดขั้นวินัยไม่ร้ายแรงมีการลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน

เมื่อวันที่17สิงหาคม นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวได้กล่าวว่าจากกรณีโรงเรียนต่างๆหลายแห่งในวันนี้ที่เด็กนักเรียนได้มีการแสดงอกเชิงสัญลักษณ์บางส่วนชูสามนิ้วในขณะเข้าแถวเคารพธงชาติขณะที่บางแห่งได้ผูกโบว์ขาวแสดงนัยถึงการต่อต้านเผด็จการปลัดกระทรวงศึกษาได้ระบุว่าตนนั้นได้เห็นและได้รับทราบถึงเรื่องราว

ดังกล่าวแล้วและได้มีการระบุต่ออีกว่าทางกระทรวงศึกษาไม่ได้มีนโยบายที่จะให้ครูหรือว่าผู้บริหารโรงเรียนได้ไปกระทำการแบบนั้นกับเด็กนักเรียนระบุว่าทุกๆอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ชน

นอกจากนี้แล้ว นายประเสริฐ บุญเรือง  ยังได้ยืนยันว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวของนักเรียนนั้นถือว่าเป็นสิทธิของนักเรียนที่เขาสามารถที่จะกระทำได้ เป็นสิทธิของแต่ละคนทุกๆคนเป็นประชาชนที่สามารถจะแสดงสิทธิของตัวเองได้มันจะเหมาะหรือไม่เหมาะก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่เมื่อเขานั้นพร้อมที่จะทำเราไม่ห้ามเขาไม่ได้การห้ามมันจะเหมือนกับว่าเรานั้นได้อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้

ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาท่านได้กล่าวและยังได้ให้ข้อมูลว่าโดยปกติในกาลงโทษนักเรียนนั้นสามารถทำได้4สถานเท่านั้น ได้แก่ กล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และการอบรมเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเกณฑ์การลงโทษนักเรียนจะถูกกำหนดเอาไว้ตามระเบียบว่าด้วยของการลงโทษ พ.ศ.2548

ครูคนใดที่ลงโทษนักเรียนนอกเหนือจาก4สถานนี้ครูคนนั้นจะต้องได้รับผิดชอบครูคนใดที่ได้ลงโทษนักเรียนเกินไปกว่าเหตุทาง (ปลัดกระทรวงได้ให้ข้อมูลว่าโรงเรียนจะมีการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนข้อเท็จจริงและจะได้พิจารณาการกระทำดังกล่าวว่าผิดวินัยร้ายแรงหรือผิดวินัยไม่ร้ายแรง

ในกรณีในการลงโทษนักเรียนเกิดไปกว่าเหตุถือว่าเข้าข่ายการทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงซึ่งมีการภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือนการลงโทษครูมีอยู่5สถานเป็นระเบียบการลงโทษด้วยวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรงถ้าไม่ร้ายแรงคือภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนถ้าร้ายแรงก็ปลดออกถือขั้นไล่ออก

 

ขอขอบคุณ  rb88 ฝาก ขั้น ต่ํา  ที่ให้การสนับสนุน