นายประยุทธ์ เป็นภัยต่อเด็กคนรุ่นใหม่

สำหรับในเชิงคุณภาพเราคิดว่านี่มันเป็นคุณภาพใหม่อย่างล่าสุดตัวเราแล้วยังไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวของเด็กในระดับมัธยมเราอาจจะเคยเห็นการเคลื่อนไหวของเขาในประเด็นเรื่องที่ใกล้ตัวหน่อยเรื่องของทรงผมที่ได้เอามาพูดเอามาในเรื่องของการศึกษาบ้างแต่ว่าในเรื่องของระดับมหาภาคนั้นนี่ถือได้ว่านี่เป็นครั้งแรงของชีวิตที่ได้เห็นการเคลื่อนไว้นี้

ตอนที่พวกเขาได้ไปวิ่งเด็กส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กมัธยมไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยงั้นนี่เราถือว่านี่มันได้เป็นปรากฏการที่เรียกว่าคุณภาพใหม่ได้เลยเพียงแต่ว่าคุณภาพใหม่นี้มันยังต้องพิสูจน์ว่าเป็นคุณภาพของเด็กบางกลุ่มเท่านั้นหรือว่ามันเป็นทั้งเจเนเรชั่นเลย

ซึ่งถ้าหากว่ามันได้เป็นทั้งเจเนเรชั่นนั้นกิจกรรมนี่ต่อไปเรื่อยๆเด็กมันจะออกมามหาสารมันจะเกิดการเคลื่อนไหวในโรงเรียนมันเกิดขึ้นที่หน้าเสาธงเลยมันจะต้องไปถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลงไปถึงเด็กมัธยมต้นหรือไม่หรือมันจะลงไปต่ำกว่ามัธยมอีกจะอาจจะลงไปถึงปฐมปลายไหมและถ้ามันได้ไปถึงจุดนั้นก็เรียกว่าพังเลยเรียกได้ว่ารัฐในเวลานี้จะไม่ได้รับสามารถการยอมรับใดๆเลยจากคนรุ่นใหม่ล้มเหลว

ซึ่งมันได้เป็นจุดอ่อนมากรัฐที่ไม่สามารถสื่อสารกับเด็กได้เราบอกเลยว่ามันยุ่งยากมาก “อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ คนรุ่นใหม่ในเมืองยุคปัจจุบัน “ ให้ความสำคัญ กับ การเคลื่อนไหวทางการเมืองมทากกว่าปี53 “ เพราะว่านายประยุทธ์ นั้นในการดำรงณ์อยู่ของนายประยุทธ์ทำให้เด็กนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนคือว่าอนาคตของเขานั้นมันมืดมนเพราะว่านายประยุทธ์จะอยู่นานมากแล้วก็ตลอดการเรียนรู้ของเด็กที่ได้โตขึ้นมาและมองได้สนใจในเรื่องของสังคมได้เห็นนายประยุทธ์อยู่ทุกที่และมันยาวเกิดพอ6ปี 

นอกจากนี้6ปี เมื่อได้เทียบกับเด็ก ม.1 จนถึงเด็ก ม.6 งั้นถ้าเด็ก  ม.1 จนถึงเด็ก ม.6 เรียนรู้กับผู้นำประเทศแบบนี้มันนานมากและเขายังสามารถที่จะมองออกว่า นายประยุทธ์ เขาอยากที่จะอยู่ต่อนานมากดังนั้นเด็กจึงได้มีความเห็นว่าเขาจะต้องอยู่กับประเทศที่มันได้ตกต่ำถึงขนาดนี้และเขาต้องอยู่โดยที่ทิศทางของอนาคตของประเทศมันก็จะแย่ลงไปแบบนี้ลงไปเรื่อยๆ

ดังนั้นเราคิดว่าคนที่คิดเช่นคนหนุ่มสาวเขามองในเรื่องของอนาคตหนักมากซึ่งพวกเขาจึงได้เห็นว่า นายประยุทธ์นั้นได้เป็นภัยเป็นกบฏต่ออนาคตของพวกเขาในขณะที่คนที่เป็นผู้ใหญ่ตื่นตัวกรเมืองเพราะเขาเคยร่วมและเคยมองเห็นอย่างที่พวกเด็กนั้นเขามองเห็นกันแต่มันออกมาแล้วมันไม่มีวิธีการทำเท่าไรมันก็ยังอยู่แค่นั้นไม่รู้จะทำยังไงแล้วพูดตรงๆแต่พอเด็กออกมาแล้วมันต่างกัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    betbbthai