ด้านมืดสังคมฮ่องกง2

ประเทศฮ่องกงถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม สังคมและความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างต่อเนื่องแล้ว แน่นอนว่าประเทศทุกประเทศนั้นเมื่อมีด้านดีก็จะต้องมีด้านมืดด้วย ซึ่งหลายๆคนที่มองจากภายนอกนั้นก็อาจจะไม่รู้ถึงด้านมืดเหล่านี้ของประเทศฮ่องกงนั่นเองเพราะประเทศฮ่องกงนั้นถือเป็นประเทศที่ภาพลักษณ์นั้นดูดีอย่างมาก และฮ่องกงก็ถือเป็นประเทศที่มีด้านมืดในเรื่องต่างๆไม่ต่างจากประเทศอื่นๆเลย

ด้านมืดของฮ่องกงนั้นก็มีหลายๆด้าน เช่น ด้านมืดช่องว่างของรายได้ประเทศฮ่องกงนั้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย ถือเป็นความเหลื่อมล้ำของสังคมฮ่องกงนั่นเอง เกิดจากการการที่รัฐบาลมีการให้เสรีภาพในธุรกิจทำให้บริษัทเอกชลนั้นได้รับและสามารถถือครองสิทธิ์ในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์หรือสามารถผูกขาดทางธุรกิจได้ จึงทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ เช่นท่าเรือ สินค้า ห้างร้านต่างๆ

ทำให้รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปควบคุมในการดำเนินงานได้ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน เมื่อสำรวจแล้วจะเห็นได้ว่าคนครึ่งหนึ่งของประเทศฮ่องกงนั้นเป็นคนที่มีรายได้ต่ำจนไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแต่คนที่ติดอันดับร่ำรวยสิบอันดับแรกของฮ่องกงนั้นกลับมีรายได้เกือบครึ่งของรายได้ประชาชาติเลยทีเดียวและสิ่งที่บอกว่าคนฮ่องกงมีรายได้สูงนั้นไม่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดเป็นเพียงสิ่งที่เราได้ยินหรือคุ้นชินกับประเทศฮ่องกงเท่านั้น

จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในฮ่องกง สืบเนื่องมากจากอัตราการเกิดที่ต่ำลง คนฮ่องกงรุ่นใหม่นั้นไม่นิยมที่จะให้กำเนิดบุตรหรือมีลูกกัน เนื่องจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตนั่นเอง ทำให้เห็นว่าผู้สูงอายุในประเทศฮ่องกงนั้นมีการทำงานกันอย่างหนักและมีจำนวนผู้สูงอายุที่ทำงานจำนวนมากเลยทีเดียว บ้างก็เก็บขยะขาย บ้างก็ขายของเพื่อดำรงชีวิต

และมีผู้สูงอายุบางคนก็นั่งเฉยๆเพื่อรอวันสิ้นลมหายใจก็มี แต่ความจริงนั้นทางรัฐบาลมีสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ คือการให้ที่พักพิงอาศัยสำหรับผู้สูงอายุเป็นการเคหะ แต่ขั้นตอนของการการรับสวัสดิการนั้นค่อยข้างยุ่งยากและเป็นสิ่งที่โหดร้ายพอสมควรเลยทีเดียว คือจะต้องมีการให้ลูกหรือผู้สูงวัยนั้นเซ็นเอกสารว่าลูกนั้นจะไม่มีการส่งเสียและเลี้ยงดูอีกต่อไป

ทำให้ผู้สูงอายุในฮ่องกงในเลือกที่จะทำงานต่อไปเพื่อประทังชีวิตด้วยตัวเองและไม่พึ่งสวัสดิการของรัฐ เพราะผู้สูงวัยเหล่านี้คิดว่ามันเป็นการเสียศักดิ์ศรีและไร้เกียรติด้วยและเหมือนเป็นการถูกทำร้ายจิตใจทางอ้อมว่าตนนั้นเป็นภาระและจะไม่มีการดูแลจากลูกๆอีกต่อไป และก็มีชาวฮ่องกงหลายๆคนไม่เห็นด้วยที่จะมีการนำเอาเงินของรัฐไปเยียวยาผู้สูงวัยจากการเก็บภาษีที่สูงของผู้ที่มีเงินดือรถึงเกณฑ์นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์ขั้นต่ำ 1 บาท